Strona główna Blog Krypto-marketing Reklama kryptowalut w Google – czy jest dopuszczalna?

Reklama kryptowalut w Google – czy jest dopuszczalna?

4 października 2023

W obszarach szczególnie wrażliwych, takich jak reklama kryptowalut, Google unika wyświetlania niestosownych reklam i chce umożliwić użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji finansowych na podstawie odpowiednich, zweryfikowanych informacji. Dlatego też stworzył zasady reklamowe, mające zapewnić użytkownikom dostęp do  treści, dzięki którym będą mogli wyważyć koszty związane z produktami i usługami finansowymi oraz które będą ich chronić przed szkodliwymi lub nieuczciwymi praktykami.

Reklama kryptowalut

Promocja reklamowa projektów blockchain jest zawiłym zagadnieniem, między innymi ze względu na restrykcyjne zasady, jakie największe platformy internetowe narzucają reklamodawcom. W myśl zasad Google, za produkty i usługi finansowe uznaje się te związane z zarządzaniem pieniędzmi i kryptowalutami (w tym także inwestowanie oraz spersonalizowane doradztwo).

Reklamując produkty/usługi finansowe, reklamodawcy zobowiązani są do respektowania lokalnych przepisów i regulacji prawnych na obszarach, na które kierują reklamy oraz muszą przestrzegać standardowych zasad Google Ads.

Reklama kryptowalut – dozwolona po spełnieniu wymogów Google. Poznaj je!

Ze względu na nieodłączne zawiłości i ryzyko związane z obrotem w zakresie produktów finansowych, Google zezwala na ich promocję jedynie licencjonowanym dostawcom lub pośrednikom, których produkty i reklamy są zgodne z lokalnymi przepisami oraz standardami branżowymi.

Przed reklamodawcami promującymi złożone spekulacyjne produkty finansowe, giełdy kryptowalut i portfele programowe lub portfele sprzętowe w obrębie bitcoin, Google stawia wymóg uzyskania certyfikatu potwierdzającego legalność praktyk biznesowych.

Poprzez certyfikację gigant chce zapewnić użytkownikom wchodzenie w interakcję z podmiotami godnymi zaufania, dlatego też certyfikat jest wymagany w przypadku wszystkich formatów i zasobów reklam.

Certyfikaty Google mogą uzyskać, reklamodawcy spełniający lokalne wymagania licencyjne. Google zezwala w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) na reklamowanie z ograniczeniami poniższych produktów finansowych.

Kraj Produkty Wymagania
Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Szwecja Kontrakty różnicowe, zmienny rynek Forex, zakłady finansowe ze spreadem Zezwolenie na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych, o ile dostawca tych produktów posiada licencję wydaną w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez odpowiedni właściwy organ krajowy.

Należy spełnić inne lokalne wymagania prawne, w tym ograniczenia dźwigni i ostrzeżenia o ryzyku.

Reklamodawcy muszą także posiadać certyfikat Google.

Francja Giełdy kryptowalut i portfele programowe Google zezwala na reklamy promujące giełdy kryptowalut i portfele kryptowalut kierowane na Francję, pod warunkiem że reklamodawca jest zarejestrowany w AMF (Autorité des Marchés Financiers) jako dostawca usług zasobów cyfrowych (DASP). Należy również przestrzegać wszelkich innych lokalnych wymogów prawnych.

Reklamodawcy muszą także posiadać certyfikat Google.

Portfele sprzętowe Google zezwala na promowanie portfeli sprzętowych zaprojektowanych do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, systemu NFTS lub innych aktywów opartych na kryptowalutach, ale nie oferują one dodatkowych usług, takich jak kupno, sprzedaż, wymiana ani handel aktywami. Należy również przestrzegać wszelkich innych lokalnych wymogów prawnych.

Reklamodawcy muszą także posiadać certyfikat Google.

Finlandia Giełdy kryptowalut i portfele programowe Google zezwala na reklamy promujące giełdy kryptowalut i portfele kryptowalut kierowane na Finlandię, pod warunkiem że reklamodawca posiada odpowiednią rejestrację jako dostawca wirtualnej waluty w Fińskim Urzędzie Nadzoru Finansowego („FIN-FSA”). Należy również przestrzegać wszelkich innych lokalnych wymogów prawnych.

Reklamodawcy muszą także posiadać certyfikat Google.

Portfele sprzętowe Google zezwala na promowanie portfeli sprzętowych zaprojektowanych do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, systemu NFTS lub innych aktywów opartych na kryptowalutach, ale nie oferują one dodatkowych usług, takich jak kupno, sprzedaż, wymiana ani handel aktywami. Należy również przestrzegać wszelkich innych lokalnych wymogów prawnych.

Reklamodawcy muszą także posiadać certyfikat Google.

Niemcy Giełdy kryptowalut i portfele programowe Google zezwala na reklamy promujące giełdy kryptowalut i portfele kryptowalut kierowane na Niemcy, pod warunkiem że reklamodawca posiada odpowiednie licencje na reklamowaną działalność, np. licencję na usługi pośrednictwa finansowego, licencję na wielostronną platformę handlową i/lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie przechowywania kryptowalut wydaną przez BaFin (Bundesanstalt) für Finanzdienstleistungsaufsicht). Należy również przestrzegać wszelkich innych lokalnych wymogów prawnych.

Reklamodawcy muszą także posiadać certyfikat Google.

Portfele sprzętowe Google zezwala na promowanie portfeli sprzętowych zaprojektowanych do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, systemu NFTS lub innych aktywów opartych na kryptowalutach, ale nie oferują one dodatkowych usług, takich jak kupno, sprzedaż, wymiana ani handel aktywami. Należy również przestrzegać wszelkich innych lokalnych wymogów prawnych.

Reklamodawcy muszą także posiadać certyfikat Google.

Szwajcaria Kontrakty różnicowe, zmienny rynek Forex, zakłady finansowe ze spreadem Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych kierowanych na Szwajcarię, pod warunkiem że dostawca tych produktów posiada licencję FINMA w Szwajcarii. Należy również spełnić inne lokalne wymagania prawne, w tym ograniczenia dźwigni i ostrzeżenia o ryzyku.

Reklamodawcy muszą także posiadać certyfikat Google.

Firma Google wymaga ponadto, aby strony docelowe i reklamy spełniały wszystkie lokalne wymagania prawne kraju lub regionu, dla którego chcą uzyskać certyfikat. Listę lokalnych wymagań dotyczących certyfikacji we wszystkich krajach/ regionach  świata znaleźć można TUTAJ.

Reklamodawcy mogą ubiegać się w Google o certyfikację dla:

 • złożonych spekulacyjnych produktów finansowych,
 • giełd kryptowalutowych i portfeli kryptowalutowych w formie aplikacji,
 • sprzętowych portfeli kryptowalutowych,
 • począwszy od września 2023 r. Google dopuszcza również możliwość pozyskania certyfikatu dla gier opartych na blockchainie z udziałem NFT.

Formularz certyfikacji dostępny jest pod linkiem TUTAJ.

Jeśli reklamodawca zamierza emitować reklamy Google Ads w więcej niż jednym kraju lub regionie, zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania osobnych formularzy dla każdego z nich.

Szczegółowe zasady Google dla reklamy kryptowaluty oraz produktów pokrewnych

W pełni nieuregulowane i ewoluujące przepisy prawne związane z  kryptowalutami oraz powiązanymi produktami i usługami, wpłynęły na zaostrzenie zasad Google i dopuszczenie reklam jedynie w ograniczonych okolicznościach.

Jeśli reklamodawca jest licencjonowanym dostawcą, a jego produkty są zgodne z lokalnymi przepisami i standardami branżowymi, a ponadto uzyskał wymagany przez Google certyfikat, może reklamować poniższe produkty i usługi:

 • Działalność niezwiązana z zakupem, przechowywaniem ani wymianą kryptowalut, podlegająca innym zasadom Google Ads.
  Przykłady : firmy akceptujące płatności w kryptowalutach, sprzęcie do wydobywania kryptowalut, usługi podatkowe i prawne, usługi bezpieczeństwa, platformy, które w swoich operacjach opierają się na technologii blockchain i nie wprowadzają na rynek ani nie sprzedają kryptowalut ani tokenów, materiały edukacyjne.
 • Promocja gier opartych na blockchainie z udziałem NFT (od września 2023 r.)

Wykorzystanie NFT w grach umożliwiają graczom  na przykład kupowanie przedmiotów w środowisku gry, takich jak wirtualne ubrania dla postaci, broń czy np. zbroja o lepszych statystykach. Wszystko po to, aby poprawić wrażenia użytkownika lub pomóc użytkownikom w rozwijaniu gry

Aby wyświetlać reklamy promujące treści związane z hazardem i zawierające NFT, reklamodawcy muszą przestrzegać zasad dotyczących hazardu i gier. Dodatkowe informacje o zasadach znaleźć można TUTAJ.

 • Portfele sprzętowe przeznaczone do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT lub innych aktywów opartych na kryptowalutach.
  Przykłady : urządzenia, które umożliwiają bezpieczne przechowywanie kluczy prywatnych kryptowalut, transakcji NFT lub innych aktywów opartych na kryptowalutach, ale nie oferują dodatkowych usług, takich jak zakup, sprzedaż, wymiana lub handel aktywami.
  Reklamy portfeli sprzętowych są dozwolone w następujących krajach europejskich: Finlandia, Francja, Niemcy.
 • Giełdy kryptowalut i portfele programowe.
  Reklamy giełd kryptowalut są dozwolone wyłącznie w następujących krajach/regionach: Kanada, Indonezja, Hongkong, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
  Reklamy giełd kryptowalut i portfeli oprogramowania są dozwolone w następujących krajach europejskich: Finlandia, Francja, Niemcy.
  Reklamy portfeli sprzętowych do kryptowalut są dozwolone w następujących krajach europejskich: Finlandia, Francja, Niemcy.
  Portfel sprzętowy przeznaczony jest do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFTS lub innych aktywów opartych na kryptowalutach. Aby kwalifikować się do certyfikacji, reklamodawcy nie mogą oferować w witrynie dodatkowych usług, takich jak kupno, sprzedaż, wymiana lub handel aktywami.

Zakaz reklam kryptowaluty. Sprawdź czego dotyczy!

W zakresie produktów i usług finansowych Google nie zezwala na:

 • Niepodawanie prawdziwych informacji kontaktowych fizycznej lokalizacji promowanej firmy.
 • Nieujawnianie powiązanych opłat. Informacje te muszą być od razu dobrze widoczne, bez potrzeby klikania lub najeżdżania kursorem na wyświetlane elementy.
 • Nieudostępnianie linków do akredytacji czy rekomendacji udzielonej przez firmę zewnętrzną w sytuacji, w której reklamodawca twierdzi lub sugeruje, że ją uzyskał, zwłaszcza gdy służy to poprawie reputacji witryny.

Ponadto niedozwolone są:

 • Miejsca docelowe reklam, które dostarczają sygnałów do handlu złożonymi spekulacyjnymi produktami finansowymi. Przykłady (niewyczerpujące): sygnały handlowe, wskazówki lub spekulacyjne informacje handlowe; witryny stowarzyszone zawierające powiązane treści lub recenzje brokerów
 • Reklamy ofert początkowych monet, protokołów handlowych DeFi lub w inny sposób promujące zakup, sprzedaż lub handel kryptowalutami lub powiązanymi produktami. Przykłady (niewyczerpujące): przedsprzedaż lub oferty publiczne ICO, pożyczki kryptowalutowe, początkowe oferty DEX, pule płynności tokenów, niehostowane portfele oprogramowania, nieregulowane aplikacje DApps.
 • Miejsca docelowe reklam, które agregują lub porównują emitentów kryptowalut lub powiązanych produktów. Przykłady (niewyczerpujące) : sygnały dotyczące handlu kryptowalutami, porady dotyczące inwestycji w kryptowaluty, agregatory lub witryny stowarzyszone zawierające powiązane treści, porównujące emitentów kryptowalut lub recenzje brokerów.

Ponadto od września 2023 r. zakazem objęte zostają:

 • Reklamy gier NFT, w których gracze mogą obstawiać lub stawiać zakłady NFT w zamian za możliwość wygrania czegokolwiek, co ma realną wartość (w tym innych NFT). Przykłady (niewyczerpujące): Gry umożliwiające graczom obstawianie NFT w zamian za tokeny zamienne, takie jak kryptowaluty.
 • Reklamy społecznościowych gier kasynowych nagradzających NFT. Przykłady (niewyczerpujące): Symulowane gry hazardowe w kasynie (na przykład poker, automaty lub ruletka), które oferują możliwość wygrania NFT.
 • Reklamy miejsc docelowych związanych z hazardem na prawdziwe pieniądze, które obejmują reklamy związane z hazardem wyświetlane w miejscu docelowym gry NFT.
 • 31 sierpnia 2023 r. roku firma Google wprowadziła aktualizację polityki dotyczącej produktów i usług finansowych, która będzie obejmować zakaz reklamowania złożonych produktów finansowych w Danii. Przykłady (niewyczerpujące): kontrakty różnicy kursowej (CFD), inwestycje finansowe typu „spread betting”, kontrakty typu „rolling spot forex” oraz wszelkie powiązane formy produktów spekulacyjnych.

Weryfikacja usług finansowych – dodatkowy wymóg dla wybranych krajów europejskich

Aby promować usługi finansowe w niektórych krajach europejskich, reklamodawcy muszą przejść dodatkowy proces weryfikacji. Dla większości reklamodawców proces ten obejmuje między innymi dostarczenie informacji o rodzaju oferowanych przez nich usług finansowych, posiadaniu wymaganych licencji do świadczenia tych usług oraz numerze rejestracyjnym.

Procedura ta dotyczy reklamodawców, zamierzających emitować reklamy usług finansowych w krajach europejskich: Francji, Niemczech, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Turcji.

Wraz z końcem 2023 r. firma Google Ads wprowadza nowe wymagania weryfikacyjne dla reklamodawców kierujących i zamierzających kierować reklamy na Włochy lub Turcję. Zaktualizowane zasady będą obowiązywać od 1. listopada 2023 r., a reklamodawcy, którym nie uda się przejść procesu nowej weryfikacji utracą możliwość wyświetlania swych reklam.

W przypadku większości reklamodawców weryfikacja to proces dwuetapowy, który obejmuje:  uzyskanie weryfikacji za pośrednictwem zewnętrznego partnera ds. zgodności oraz złożenie wniosku o weryfikację usług finansowych w Google.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych wymagań obowiązujących w wyżej wymienionych krajach można znaleźć TUTAJ, a w przypadku reklamodawców zamierzających rozpocząć promocję na terenie Włoch i Turcji TUTAJ.

Konsekwencje naruszenia zasad Google reklamy kryptowaluty

Naruszenie zasad obowiązujących w systemach reklamowych Google Ads wiąże się z konsekwencjami. Wobec reklamodawców  niestosujących się do wymagań, Google może zastosować następujące kary:

 • Odrzucenie reklamy. Reklama nie będzie mogła być wyświetlana do czasu usunięcia naruszenia zasad i sprawdzenia reklamy.
 • Zawieszenie konta. W przypadku wykrycia rażącego naruszenia zasad, konto reklamodawcy zostaje niezwłocznie zawieszone, bez uprzedniego upomnienia. Naruszenie zasad Google Ads jest uważane za rażące jeśli jest nielegalne lub generuje znaczący negatywny wpływ na użytkowników Google lub całego ekosystemu reklamy cyfrowej.W przypadku innych naruszeń niż rażące, które prowadzą do zawieszenia konta, Google wysyła najpierw ostrzeżenie zawierające opis charakteru naruszenia zasad i wszelkich działań zaradczych, jakie można podjąć. Powiadomienie to zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed podjęciem decyzji o zawieszeniu. Reklamodawca może otrzymać maksymalnie 3 ostrzeżenia za każdą zasadę na swoim koncie Google Ads. W przypadku zawieszenia konta wszystkie reklamy przestaną się wyświetlać i reklamodawca nie będzie mógł dodawać już nowych reklam, chyba że odwołanie zostanie pomyślnie rozpatrzone . Wszelkie powiązane konta (na przykład konta korzystające z tej samej metody płatności) również zostaną zawieszone.
 • Wyłączanie listy remarketingowej. Listy remarketingowe, które nie są zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych, mogą zostać wyłączone.

Google zastrzega sobie ponadto możliwość weryfikacji firmy pod kątem zgodności z zasadami kierowania na listę klientów.

Odwołanie się od decyzji Google naruszenia zasad Google

Jeśli reklamodawca uważa naruszenie zasad Google za bezpodstawne i błędne, może odwołać się od decyzji, wysyłając zgłoszenie wprost z administrowanego konta Google Ads.

Aby tego dokonać, należy zalogować się na swoje konto, przejść do znajdującej się na górnym pasku GAds zakładki „Narzędzia i ustawienia”, a następnie przejść do sekcji „Konfiguracja” i „Menadżer zasad”.

Manager zasad Google Ads

W zakładce tej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące reklam naruszających zasady. Po kliknięciu ich podglądu, należy najechać kursorem na kolumnę „Stan” i powód naruszenia zasad, a następnie przesłać odwołanie. Jako powód odwołania należy podać poprawienie reklamy lub brak zgody na decyzję Google.

Większość odwołań zostaje zweryfikowana przez Google w ciągu niespełna 24 godzin. W przypadku bardziej złożonych problemów, rozpatrzenie prośby może potrwać dłużej.

Dziękujemy za uwagę i zapoznanie się z naszym wpisem blogowym. Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące reklamowania produktów i usług finansowych w Google zapoznaj się z zasadami reklamowymi tej firmy. Pamiętaj jednak żeby być na bieżąco z informacjami źródłowymi publikowanymi przez Google, ponieważ zasady promocji w branży, która rozwija się tak szybko jak blockchain ulegają zmianie wraz z rozwojem tej technologii. My po prostu postaraliśmy się zebrać dla Ciebie komplet najważniejszych przepisów i dobrych praktyk, które pomogą Ci zorientować się w tym dość zawiłym zagadnieniu.

Jeśli dalej masz wątpliwości, zawsze możesz się z nami skontaktować. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania lub wyręczymy Cię w promocji produktów i usług finansowych.

|2024-02-02T21:26:09+01:004 października 2023|Kategorie: Krypto-marketing|
Go to Top