Strona główna Blog Marketing online Czym jest współczynnik konwersji?

Czym jest współczynnik konwersji?

10 listopada 2019

Konwersja to słowo kluczowe w branży marketingu internetowego. Nie każdy przedsiębiorca zna jednak terminy pochodzące z marketingowej nowo-mowy. Poniżej przygotowaliśmy więc krótki słowniczek prezentujący podstawowe pojęcia związane z optymalizacją współczynnika konwersji oraz ich znaczenie.

Pytanie

Współczynnik konwersji (conversion rate, w skrócie CR) – najprościej mówiąc tym terminem określamy iloraz osób, które wykonały pożądaną akcję na stronie internetowej (może to być zakup produktu, zapis na newsletter, wysłanie formularza kontaktowego) do liczby całkowitych odwiedzin serwisu. Współczynnik konwersji wyrażony jest  w procentach.

Na wartość współczynnika konwersji wpływają takie elementy na stronie, internetowej jak: wygląd strony, przejrzystość oferty, copywriting, cena produktu, odpowiednie umiejscowienie przycisków, wyróżnienie „call to action” oraz wiele innych czynników.

Nie bez znaczenia jest też „jakość” ruchu, który został sprowadzony do serwisu oraz wzajemne dopasowanie treści reklam i strony. Może się na przykład okazać, że stronę internetową odwiedzają przypadkowi użytkownicy zupełnie nie zainteresowani produktem. Wystarczy zmienić miejsce wyświetlania reklam, by dotrzeć do właściwego segmentu odbiorców i zwiększyć sprzedaż.

Charakteryzując współczynnik konwersji trzeba także powiedzieć o czynnikach zewnętrznych, od których jest on zależny np. sezonowość, pogoda, działania konkurencji, ważne wydarzenia.

Optymalizacja współczynnika konwersji – tym terminem możemy określić wszystkie działania skupione w celu zwiększenia wartości współczynnika konwersji. Jeśli jako CR założymy sprzedaż produktu, wtedy optymalizacja konwersji będzie procesem mającym na celu maksymalizację sprzedaży. Kluczem jest wyodrębnienie przez specjalistów takich elementów na stronie, których zmiana może przyczynić się do poprawy efektywności witryny. Mogą to być z pozoru trywialne rzeczy, jak zmiana koloru przycisków, ich dodanie/usunięcie lub chociażby usunięcie kropki z tytułu, które w efekcie przyczyniają się do zwielokrotnienia współczynnika konwersji.

Testy A/B – polegają na przygotowaniu dwóch wersji tej samej strony, które będą różniły się przynajmniej jednym elementem, np. kolorem przycisku. Strony wyświetlają się równolegle rożnym użytkownikom, co wyklucza wpływ czynników zewnętrznych (np. sezonowość) na skuteczność działania strony. Celem testów A/B jest wykazanie, która wersja strony lepiej konwertuje i w rezultacie powinna zostać wdrożona.

ROI (Return On Investment, czyli stopa zwrotu) – tym terminem w Internecie najczęściej określamy przychody z reklam w porównaniu z poniesionymi na nie wydatkami. ROI 100% oznacza, że przychody z reklamy równają się poniesionym na nie wydatkom. Warto zaznaczyć, że stopę zwrotu można maksymalizować dzięki właściwemu dopasowaniu reklamy oraz optymalizacji współczynnika konwersji.

KPI (Key Performance Indicators, czyli kluczowe czynniki efektywności)  elementy służące do pomiaru efektywność w realizacji celów strony www. Tworząc serwis internetowy warto zastanowić się, jakie cele biznesowe ma spełniać i w jaki sposób będziemy mierzyć stopień ich realizacji. Następnie warto zdefiniować, jakie wskaźniki będą informowały o tym czy biznes idzie w dobrym kierunku. Przykładowo, w przypadku sklepu internetowego, gdzie celem jest maksymalizacja sprzedaży, warto pomyśleć o monitorowaniu takich KPI jak: ruch, współczynniki odrzuceń poszczególnych stron, liczba porzuceń koszyka, konwersja z poszczególnych źródeł ruchu…

|2022-09-04T18:55:03+02:0010 listopada 2019|Kategorie: Marketing online|
Go to Top